Menu

Dans i rullestol

Home / Dancen / Dans i rullestol

Dans i rullestol

Det gleder meg stort å se at bevegelseshemmede er med på aktiviteter som dans. Det må være en stor glede for dem også å få være med på dette. Det er jo veldig ofte kun bevegelse de er hindret fra – utover det er vi mennesker like. Og rykker det først i dansefoten, ja så gjelder det for oss alle uansett om vi sitter i en rullestol eller på en vanlig stol. Og for de som sitter lenket til en rullestol så har det jo også opp gjennom årene kommet sport som omfatter dans med rullestoler.

Dans i rullestol

Det begynner å bli en del år siden det først dukket opp, men det skal første gang ha skjedd i Sverige. Historikken sier at det var en gruppe mennesker som satt i rullestoler som egentlig var samlet til noe annet. Men musikken var med og dermed kom forslaget og de første forsøkene på rullestoldans ble gjennomført.

Dette er nå over femti år siden dette skjedde. Og det har skjedd mye siden den gangen. Først spredningen fra dette lille lokale stedet i Sverige og utover nasjonalt. Deretter over landegrensene til Norge og andre land og etter hvert utover internasjonalt.

Konkurranser

Det er også blitt sport og konkurranser i denne formen for dans nå. Og det er over førti år siden første gangen den ble konkurrert. Det skjedde på midten av 70 tallet. Og utviklingen her var nesten en kopi av hvordan selve dansen hadde spredt seg. Først denne første kjente utgaven, så flere andre lokale konkurranser, så på mer nasjonalt plan og til slutt utover landegrensene.

Konkurranser

Norge hadde på et tidlig tidspunkt med to deltakere i et landsstevne i Sverige. Bente Grønli og Tor Kleppe er de to som var med hos «søta bror» og tok med seg denne konkurranseformen tilbake til Norge igjen. De har i etterkant blitt hedret på flere måter for sin innsats og sitt engasjement i sporten.

Flere og flere

Også her i landet spredte dette seg og det ble dannet klubber forskjellige plasser i landet. Folk kom sammen og trente for å lære seg denne formen for dans. Sporten har også etter hvert blitt godkjent av Norges Idrettsforbund som idrett. De har også arrangert flere kurs for å lære bort sporten til flest mulig.

Stor bredde

Utover på 80 tallet har det kommet til mange nye utøvere i mange land. Og det var flere og flere som «fikk opp øynene» for denne sporten. I dag er den godkjent paralympisk gren og det danses for fullt. Over hele Europa arrangeres det nå årlig flere store konkurranser. VM og EM på internasjonalt plan og NM på hjemmebane. Bente og Thor ble ikke bare ildsjeler for sporten, men de var også meget gode utøvere selv.

Stor glede

Som jeg nevnte innledningsvis så er det en god følelse å se slik sport. Se de som ikke har det like lett som alle andre ha stor glede gir en god følelse. Og det at de kan bedrive sport på egen hånd og eller også i samarbeid med vanlig bevegende er bare positivt. Jeg håper og tror at denne sporten har kommet for å bli.