Menu

Gammeldans og folkedans

Home / Dancen / Gammeldans og folkedans

Gammeldans og folkedans

Gammeldans på lokalet til helgen! Den beskjeden har vi vel hørt mange ganger vi som er litt over tenårene. Jeg tror ikke det er særlig mye igjen av dette nå lenger i dag, men det virker som det er ganske populært hver gang det blir satt i stand et arrangement hvor det kan danses store deler av kvelden.

Gammeldans

Gammeldans er ikke en gammel dans som ordet skulle tilsi. Det er heller ikke en spesifikk dans, men et ord for en hel samling av danser. De vi kjenner best som inngår i ordet gammeldans er vals, reinlender, masurka og polka. Jeg skal forsøke å beskrive hver av de dansen med enkle ord etter hvert her.

Musikken

For å spille opp til dans så må man ha musikk. For å få «levende» musikk så må man ha musikere med instrumenter. De instrumentene som er mest vanlig å bruke for å spille opp til gammeldans på lokalet er trekkspill, fiolin, gitar og bass. Som med alt annet her i verden så er det variasjoner også her, men dette er den gjennomsnittlige standarden. Det finnes ikke noen fasit på hva et gammaldans orkester skulle bestå av, men det mest vanlige var tre til seks musikere.

Musikken

Folkemusikk

Enda mer kjent og populær enn gammeldansen er vel kanskje folkemusikken. Det var dansen mange møtte ute på bygda der de kom fra mens de enda var veldig unge. Den engasjerte mange mennesker i både by og bygd. Folkedans var mye og har vært der i lang lang tid. Runddans, bygdedans, songdans og songleik var noen av de som beskriver folkedansen. Men dansen igjen ble spesifisert ned i konkrete danser som springar, pols, halling og gangar. Dette var noen av de som var bygdedanser.

Runddansene var danser som polka, reinlender og masurka for å nevne de aller mest kjente. Utover på nyere tid mot i dag kom det mange varianter av disse igjen.

På 1900 tallet kom nyere danser med og ble kalt for samværsdanser. Dette innebar danser som one step, tango, foxtrot, swing, rock’n roll, twist og shake.

Mange danser og mye danser

Det har nå blitt skrevet om både den ene og den andre dansen her, men det er fortsatt massevis igjen som ikke engang har blitt nevnt. Ballett dans for eksempel har ikke blitt nevnt. Det er jo en stor og gammel og ærverdig danseform som har mange entusiaster. Men så er jo ikke ballett bare en dans man beveger seg ut på gulvet og danser slik uten videre. Det er jo utdanninger for å mestre å danse denne store dansen.

Det kunne vært skrevet mye om ballett, men skulle jeg tatt denne dansen for meg i grundigere farm hadde jeg aldri blitt ferdig føler jeg – enten det eller så hadde det blitt enda mer halvfabrikata enn hva som allerede er her i dag.

Uansett hvilken dans du trives med så kom deg opp av sofaen, sett på musikken og dans deg over sturgulvet. Ingen har vondt av å bevege seg litt, og dans er en perfekt måte å bevege seg sakte frem enten du danser alene eller om du har en trim / dansepartner.