Menu

Regndans og krigsdans

Home / Dancen / Regndans og krigsdans

Regndans og krigsdans

Jeg har tidligere skrevet om mange forskjellige selskapsdanser, folkedanser og jeg har også vært innom showdans. Om vi ser globalt på dette med dans, er det et ukjent- men en anselig mengde med dansestiler å studere. De ivrigste av oss synes det er spennende. Men det å lære seg nye danser som ofte kommer fra eksotiske strøk av verden. Orientalsk dans er et godt eksempel på en slik type dans, som har fått godt fotfeste her hjemme i Norge også. Men etter hvert har listen over danser fra fjern og nær blitt ganske så lang. Dansene vi nå skal snakke litt om, er hverken selskapsdanser eller showdans – ei heller er det folkedans. Vi skal vel innom det som kalles for rituelle eller seremonielle danser, noe vi ikke har noen tradisjoner for her hjemme i Norge.

Stammer og urfolk

Stammer og urfolk

Hva som er foranledningen eller motivet for regndans, er naturlig nok å lokke frem det våte element fra oven. Dette er en eldgammel skikk, som ble brukt i mange forskjellige kulturer. I tillegg til å lokke frem regn, var det også en tro på at dansen skulle beskytte avlingene på marken. Denne type dans ble danset i det gamle Egypt, men også av indianerne som kanskje er mest kjent for denne type dans. Det at den faktisk danses i Europa selv i våre dager, er noe som kanskje vil overraske noen og enhver. I Romania danses den i et ritual som heter Paparuda, og man finner den også i andre deler av Balkan.

Bekjemper onde ånder

Cherokeestammen i det sørlige Amerika, danset regndans både i håp om nedbør for å redde avlinger, men også for å rense jorden for onde ånder. De hadde troen på at regnet inneholdt ånder fra avdøde høvdinger, og det var disse åndene som blant annet skulle beseire de onde åndene. Deres danser var ofte ekstreme i forhold til utførelse, og man kan med sikkerhet si at de også var svært så kunstneriske i sitt innhold og særpreg.

Krigsdans på New Zealand

Vi skal forflytte oss over havet, og til Maorifolket på New Zealand. Her praktiseres fremdeles en gammel krigsdans, en dans som nå for tiden danses i mange forskjellige anledninger – blant annet i brylluper. New Zealand sitt landslag i rugby, har gjort dansen kjent langt utenfor landets grenser. De danser nemlig krigsdansen før hver kamp, om enn i en annen variant enn den opprinnelige dansen til Maorifolket. Maorifolket danser også dansen i enkelte hellige seremonier, og ved spesielle besøk. Dette er deres måte å vise heder og ære på, så det trenger ikke være en opptakt til krigshandlinger som den opprinnelig er ment som. Dette var et veldig kort innblikk, i litt andre danser enn de vi vanligvis snakker om. Det finnes nok mange andre danser, som er knyttet til både kulturelle og religiøse ritualer rundt om i verden. Mitt oppdrag fremover, vil derfor være å finne lokale og spennende danser. Når det gjelder orientalske danser, finnes det svært mange lokale danser – men disse kommer inn under kategorien folkedans.